Image

De beek stroomt van nature vrijelijk. In de loop der tijd kunnen er obstakels ontstaan die de stroom beperken. Zo kan het ook gaan met de doorstroming van onze energie, door bijvoorbeeld stress of voedings- en leefgewoonten die niet goed bij ons passen.


 

Brigitta van Koppen, Praktijk voor Natuurgeneeskunde in Breda


Brigitta van Koppen, Praktijk voor Natuurgeneeskunde is gespecialiseerd in inwendige reiniging. Mijn belangstelling voor gezondheid en welzijn is al op jonge leeftijd ontstaan. Na een avontuurlijke levensloop en een jarenlang verblijf in het buitenland, besloot ik de stap te zetten om een eigen praktijk te openen. Na het volgen van verschillende beroepsopleidingen ben ik in Breda gestart als natuurgeneeskundig therapeut.

Inwendige reiniging

Inwendige reiniging is mijn passie. In de periode dat ik bij een kuuroord werkte, heb ik gezien en ervaren welke resultaten je hiermee kunt behalen. Je geeft je lichaam de gelegenheid om opgeslagen afvalstoffen en spanning los te laten. Na een reinigingsbehandeling voel je je meer ontspannen, opgeruimd en bruis je weer van energie. Het mooie is dat je dit kunt ervaren op alle gebieden: lichamelijk, emotioneel, mentaal en energetisch.

Doorstroming energie herstellen

Verontreiniging, uitdroging, zuurstofgebrek en verkramping, kunnen ertoe leiden dat je energie niet meer goed door je lichaam stroomt. Je kunt dan allerlei klachten ontwikkelen. Het gaat erom datgene op te sporen en op te ruimen wat de doorstroming van energie beperkt. Met behulp van de reinigingsbehandelingen kan jouw natuurlijke beweeglijkheid worden hersteld. Je lichaam is in wezen je beste vriend en is het waard om er goed voor te zorgen.

Zelfgenezend vermogen ondersteunen

Mijn behandelingen vinden hun oorsprong in de natuur en ondersteunen het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Ze bevorderen de samenwerking tussen lichaam en geest. Behandelingen  kunnen los van elkaar of in combinatie gegeven worden. Reflexzonetherapie kan onderdeel uitmaken van alle behandelvormen. Extra aandacht besteed ik aan de ademhaling, het stemgebruik en de buik; vooral de dikke darm.

Gezonde darmen, sterk immuunsysteem

Een sterk immuunsysteem begint bij een goede darmgezondheid. Ongeveer 80% van ons afweersysteem bevindt zich in onze darmen. Darmreiniging bevordert de werking hiervan. De detox reflexmassage die ik aanbied is hierbij een welkome aanvulling en ondersteuning. Verder werken onze darmen rechtstreeks samen met de hersenen en worden daarom ook wel het tweede brein genoemd. Dit verklaart waarom je je na een reinigingsbehandeling ook in je hoofd rustiger en schoner kunt voelen. Dit alles maakt je niet alleen lichamelijk maar ook emotioneel en mentaal weerbaarder.

Vijf natuurgerichte principes – beroepsvereniging BATC

Mijn praktijk is aangesloten bij beroepsvereniging BATC, voor meer informatie kijk op www.batc.nl. Ik werk volgens de vijf natuurgerichte principes: energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en psyche.
De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes be nvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.

We beginnen bij je eerste behandeling met een intakegesprek. Met behulp van de verkregen informatie over algemene persoonlijke en medische informatie, medische achtergrond, eventuele huidige klachten en persoonlijke kenmerken met betrekking tot het lichamelijk en geestelijk functioneren wordt duidelijk op welk gebied je graag verbetering zou willen en kunnen aanbrengen en welke behandelingen je daarin zouden kunnen ondersteunen.
De werkvormen die ik hanteer heb ik zorgvuldig gekozen, omdat daarmee een holistische behandeling kan worden gegeven waarbij alle 5 pricipes aan bod kunnen komen.
Bij alle werkvormen wordt aandacht besteedt aan de ademhaling, want adem is de essentie van leven en omvat alle 5 principes. Dit maakt dat alle werkvormen geschikt zijn om verbetering aan te brengen in het energieniveau.
Colonhydrotherapie is met name geschikt om toe te passen ter verbetering van prikkeloverdracht vanwege de rechtstreekse verbinding tussen darmen en hersenen.
Dit geldt ook voor drainage, waarbij ook de reinigingskuur, reflexzone- en massagetherapie en klankheling geschikt zijn.
Wat betreft voeding ontstaat er tijdens het intakegesprek indien gewenst een advies.
Het geestelijk welzijn kan aan bod komen in gesprekken voorafgaand, tijdens en na de behandeling. Vooral meditatie is hierbij geschikt om contact te maken met je innerlijke wereld en eventuele verstorende denk- en gedragspatronen op te sporen en los te laten. Vervolgens kunnen deze worden vervangen door datgene wat het lichamelijk en geestelijk welzijn wel ondersteunt.

“Onderhoud in de vorm van inwendige reiniging helpt je op weg naar jouw persoonlijke recept voor welzijn.”